Gratis voorbereiding scheidings- of ouderschapsovereenkomst

Hoe een scheiding aanvragen?

De gratis online vragenlijst bevat alle gegevens en afspraken om uw volledige scheidings- en/of ouderschapsovereenkomst voor te bereiden en zo uiteindelijk bij de rechtbank de scheiding aan te vragen.

Deze vragenlijst, gebruikt door particulieren én professionelen, is gebaseerd op:

 • duizenden ingediende dossiers bij de rechtbank
 • de meest recent gangbare wetgeving en gebruiken

U kunt deze vragenlijst invullen op uw eigen tempo. De gegevens worden twee maanden bewaard. U ontvangt een mail met een unieke link én code zodanig dat u dit dossier steeds kunt aanpassen / vervolledigen. Wanneer u hulp nodig heeft kan u steeds uw dossierbeheerder contacteren. De voorbereiding is gratis. U betaalt pas wanneer u beslist gebruik te maken van onze diensten.

Welke types overeenkomsten kan ik voorbereiden?

Een scheidingsovereenkomst bevat alle afspraken rond de goederen, de woning, de kinderen, ... . Wettelijke clausules en optionele clausules die potentiële conflicten in de toekomst helpen voorkomen zijn niet zichtbaar in de online voorbereiding; zij worden opgenomen in de afgedrukte versie (+- 16 pagina's) die u ontvangt na bestelling.
Bij een scheiding na samenwonen moet u wettelijk gezien niets op papier zetten. Om conflicten te voorkomen is het wel aangeraden en zeker als het gaat over afspraken rond de kinderen. Een scheidingsovereenkomst bevat alle afspraken rond de goederen, de woning, de kinderen,… Wettelijke clausules en optionele clausules die potentiële conflicten in de toekomst helpen voorkomen worden voor u opgenomen. De optionele clausules zijn enkel beschikbaar in de afgedrukte versie (+- 16 pagina's). Optioneel kan u de afspraken rond de kinderen ook laten homologeren door de rechtbank.
Bij een scheiding na samenwonen moet u wettelijk gezien niets op papier zetten. In het belang van u en uw kinderen adviseren wij ten zeerste om dit toch te doen. Een ouderschapsovereenkomst bevat alle afspraken rond de kinderen (verblijf, kosten, ... ). Wettelijke clausules en optionele clausules die potentiële conflicten in de toekomst helpen voorkomen worden voor u opgenomen. De optionele clausules zijn enkel beschikbaar in de afgedrukte versie (+- 10 pagina's). Optioneel kan u de ouderschapsovereenkomst ook laten homologeren door de rechtbank.
Een nieuwe verblijfsregeling? Een nieuwe kostenregeling? Een ouderschapsovereenkomst bevat al deze afspraken. Wettelijke clausules en optionele clausules die potentiële conflicten in de toekomst helpen voorkomen worden voor u opgenomen. De optionele clausules zijn enkel beschikbaar in de afgedrukte versie (+- 10 pagina's). Optioneel kan u de aangepaste ouderschapsovereenkomst ook laten homologeren door de rechtbank.
U heeft beslist (voorlopig) niet meer samen te wonen zonder effectief te scheiden. Wij adviseren nu reeds afspraken te maken rond financiële zaken, het gebruik van de gezinswoning, de verblijfs- en kostenregeling van de kinderen, ... . U vermijdt hierdoor misverstanden en potentiële conflicten die een mogelijke toekomstige scheiding alleen maar moeilijker maken.

Wat is het doel van deze voorbereiding?

 • door ons team een overeenkomst laten opmaken klaar voor de rechtbank
 • het aanvragen van de scheiding bij de familierechtbank 
 • goed voorbereid een afspraak maken met een consulent / bemiddelaar of advocaat indien u er samen niet uitkomt

Prijs scheiden online en korting Gezinsbond

De opening en voorbereiding van een online overeenkomst is gratis.
Wanneer u beslist van onze diensten gebruik te maken bedragen de kosten:

 • Scheidingsovereenkomst: 549 euro
  + 100 euro indien u een woning heeft
  + 100 euro indien u kinderen heeft
  Maximaal 749 euro dus voor de opmaak van een overeenkomst klaar voor de rechtbank; begeleiding per telefoon en email inbegrepen. Onbeperkte aanpassingen.
 • Enkel een ouderschapsovereenkomst na samenwonen: 449 euro. 
 • Niet inbegrepen: kosten familierechtbank (bijdrage fonds tweedelijnsbijstand 24 euro + rolrecht 165 euro) en notariskosten wanneer er een woning ingekocht wordt.

Als lid van de Gezinsbond geniet u van volgende kortingen:

 • opmaak van de online overeenkomst klaar voor de rechtbank: 50€
 • bemiddeling bij scheiding: 100€ (via de ScheidingsConsulenten)
 • de korting wordt verrekend via de spaarkaart.

Beveiliging en privacy

Uw gegevens worden in een uiterst beveiligde omgeving opgeslagen en zijn enkel toegankelijk mits u beschikt over een unieke link en pincode. Uw gegevens worden nooit aan derden doorgegeven en worden enkel gebruikt in het kader van de uitvoering van onze diensten waaronder u persoonlijk ondersteunen bij het voorbereiden en/of tot stand komen van een overeenkomst. Onze medewerkers die uw gegevens tijdelijk beheren zijn gebonden aan de gedragscode van de erkende bemiddelaar. U heeft steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kan deze op juistheid controleren of laten verbeteren. Indien u geen informatie over de producten en diensten van Pareto Group (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken door ons een e-mail of brief met uw verzoek te sturen. Wij zullen uw gegevens dan onmiddellijk laten verwijderen. Hiertoe kan u contact opnemen via ons contactformulier. De verwijdering kan echter tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.