Scheidingsovereenkomst gehuwden

Gratis online voorbereiden scheidingsovereenkomst bij echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT)

U wil samen tot afspraken komen. Wij bieden u de mogelijkheid uw scheidingsovereenkomst / EOT-overeenkomst gratis online voor te bereiden en, indien u wenst, tegen een vergoeding op te laten maken voor de rechtbank. Degelijk én voordelig.

Een EOT-overeenkomst is een echtscheidingsovereenkomst opgemaakt en ingediend bij de rechtbank volgens de EOT-procedure. EOT staat voor Echtscheiding door Onderlinge Toestemming en betekent in praktijk dat u samen de overeenkomst opmaakt, ondertekent en indient bij de familierechtbank. Na bestelling van onze diensten wordt u door uw dossierbeheerder begeleid van opmaak tot indiening van de overeenkomst.

Sinds 2007 is de Pareto Group in Vlaanderen dé referentie voor het begeleiden van scheidende koppels via de diensten aangeboden door De ScheidingsConsulenten of ScheidenOnline. De EOT-template zoals hier aangeboden, gebruikt door particulieren én professionelen, wordt permanent aangepast aan de wijzigende wetgeving en fiscaliteit. Duizenden dossiers werden via deze tool opgemaakt en ingediend bij de familierechtbank.

Stap 1: Open uw dossier

Stappen 1 en 2 zijn gratis en vrijblijvend.

Deze stap is GRATIS.

U betaalt pas wanneer u een dossier voor de rechtbank wenst.

Het dossier omvat alle wettelijk bepaalde clausules m.b.t. een echtscheiding conform de EOT-overeenkomst: afspraken rond de woning, inboedel, wagen, financiële rekeningen, schulden, erfrecht, onderhoudsgeld, personenbelasting, verzekeringen, ... .
Indien u kinderen heeft omvat de EOT-overeenkomst een zeer uitgebreide ouderschapsovereenkomst inclusief optionele clausules om toekomstige conflicten tussen ouders te voorkomen. Als betalende klant krijgt u tevens gratis toegang tot de onderhoudsgeld-simulator (simulatie kosten kinderen / verdeling kosten per ouder) ontwikkeld in samenwerking met de Gezinsbond.

U kunt het invullen van het dossier ten allen tijde onderbreken en later verderzetten - zie stap 2.

Stap 2: Vervolledig uw dossier

U heeft 2 maanden gratis toegang tot het volledige dossier. Heropen uw dossier via de email die u toegestuurd kreeg.

Na het invullen van uw afspraken kan u onder begeleiding uw EOT-overeenkomst door ons laten opmaken. Zie stap 3.

Belangrijk.
Komt u er samen niet uit en is ScheidenOnline geen optie voor u, laat u dan begeleiden door één van onze regionale bemiddelaars. Deze komt bij u thuis of u gaat naar het regionale kantoor. U bent alvast goed voorbereid.

Stap 3: Bestel uw dossier

Bestelling van de diensten ScheidenOnline:

Het bestellen zelf, doet u op het einde van stap 1 of 2. U betaalt via een overschrijving of via een beveiligde online betaling.

Deze site volgt de gedragscode van het BeCommerce en UNIZO-E-commerce kwaliteitslabel. Deze regels bieden u als consument een optimale bescherming.

 • Na de bestelling wordt u door uw dossierbeheerder begeleid via telefoon en email;
  zowel procedure-technische als inhoudelijke zaken kunnen besproken / toegelicht worden
 • I.g.v. kinderen krijgt u gratis toegang tot de onderhoudsbijdrage-simulator
 • Aanpassingen kunnen onbeperkt doorgevoerd worden
 • Wanneer jullie akkoord zijn met de inhoud wordt de EOT-overeenkomst opgemaakt conform de vereisten van
 • De overeenkomst is enkel beschikbaar in het Nederlands voor gebruik in een Belgische rechtbank
 • Gehuwd in het buitenland, wonend in het buitenland, ..., lees hier of u kunt scheiden in België

Stap 4: Opmaak EOT-overeenkomst

 • De proefopmaak van uw EOT-overeenkomst wordt opgemaakt door uw dossierbeheerder
 • Als uw dossier extra juridische aandacht vereist, doen wij beroep op onze juristen
 • Uw dossierbeheerder helpt u wanneer mogelijk de overeenkomst te optimaliseren (bvb onderhoudsbijdrage kinderen)
 • U brengt aanpassingen aan totdat uw EOT-overeenkomst volledig in overeenstemming is met uw verwachtingen
 • De finale EOT-overeenkomst is het document dat u bij de rechtbank indient in het kader van een EOT-echtscheidingsprocedure. Deze procedure volgt u als u samen tot afspraken komt en de overeenkomst samen ondertekent. Er is in deze procedure geen advocaat nodig.
 • De doorlooptijd van stap 1 tot stap 4 bepaalt uzelf. Wanneer u ons de opdracht geeft tot het opmaken van het proefdossier krijgt u dit binnen de 2 werkdagen toegestuurd; sneller indien gewenst.

Stap 5: Naar de familierechtbank

Jullie printen de EOT-overeenkomst af en ondertekenen deze alvorens ze te versturen naar de familierechtbank. Na afwerking van uw dossier krijgt u de eenvoudige instructies voor de indiening van uw dossier van ons toegestuurd. Uw dossier wordt gegarandeerd aanvaard door de familierechtbank.
Lees ook onze 100% tevredenheidsgarantie.

De EOT-echtscheidingsprocedure voor gehuwden - sinds september 2018.

U moet niet meer voor de rechtbank verschijnen (wet met ingang dd. 01/09/2018). Let wel, de rechter kan in uitzonderlijke gevallen nog steeds om een persoonlijke verschijning vragen. Ongeveer 3 maand na indiening van uw dossier wordt het vonnis ingeschreven in de Burgerlijke Stand van uw woonplaats. Op dat ogenblik zijn jullie ten aanzien van derden officieel gescheiden.

Prijs & bestelinfo

De opening en voorbereiding van uw dossier zijn gratis. Pas wanneer u ondersteuning nodig heeft of uw dossier wil laten verwerken, betaalt u een vergoeding. Wat u moet weten:

 • Prijzen per dossier inclusief alle taksen & BTW exclusief rolrecht en bijdrage tweedelijnsbijstand rechtbank. Geen verborgen kosten. De juiste prijs is afhankelijk van uw situatie en vindt u in de toegestuurde mail na ingave van uw afspraken.
 • Twee maanden gratis voorbereiding. U bestelt wanneer u er klaar voor bent. Bedenktermijn tot 14 dagen na bestelling.
 • Als klant heeft u gratis toegang tot de module OnderhoudsgeldOnline en simuleert u de kosten van de kinderen en de onderhoudsbijdrage.
 • Clausules permanent aangepast aan de wettelijke vereisten en wijzigende fiscaliteit in samenspraak met juristen en notarissen.
 • Uw dossier wordt gegarandeerd aanvaard door de familierechtbank.
 • Professionele begeleiding per telefoon of email door erkende scheidingsbemiddelaars.
 • Gratis wijzigingen aan uw dossier tot een 100% tevredenheid.
 • Indiening dossier bij de rechtbank zonder tussenkomst advocaat.
 • Betaling via een beveiligde online betaalmodule of overschrijving.

Onze andere diensten

Objectiveer de kosten van uw kind en bepaal de onderhoudsbijdrage.

In het kader van een ouderschapsovereenkomst stelt zich dikwijls volgende vraag: hoeveel kost mijn kind, hoeveel betaalt iedere ouder, hoe de kosten te verrekenen, wat zijn de fiscale gevolgen, ... ? In samenwerking met de Gezinsbond ontwikkelden wij een handige online tool waarvan u de resultaten integraal kunt overnemen in de ouderschapsovereenkomst.

Pareto Onderhoudsbijdrage Simulator

 • Gebruiksvriendelijke online simulator voor ouders die gaan scheiden of reeds gescheiden zijn en een aanpassing aan de kostenregeling overwegen.
 • Maak zelf online een objectieve simulatie en krijg de resultaten per email toegestuurd.
 • Simuleer de te betalen onderhoudsbijdrage al dan niet met kindrekening en rekening houdend met de fiscaliteit.
 • Meer info op www.onderhoudsgeldonline.be

Vanaf het eerste verkennend gesprek tot en met de indiening van uw dossier bij de rechtbank, wordt u begeleid door uw scheidingsconsulent - bemiddelaar volgens ons vijfstappenplan. Van toepassing zowel bij een echtscheiding als bij scheiding na samenwonen.

Uw ScheidingsConsulent begeleidt, informeert, adviseert en bemiddelt waar nodig.

Meer info - www.scheidingsconsulenten.be

Heel wat mensen starten een scheiding zonder dat ze vooraf samen ernstig met elkaar over hun relatie gepraat hebben. Wanneer praten over jullie relatie nog een optie is dan kan u het traject 'Relatie in Beeld' overwegen.

Meer info - www.relatieconsulenten.be