Scheiden Online EchtscheidingScheiden Online Echtscheiding

Marie en David regelden alles samen online.
Op hun eigen tempo.
Voordelig en efficiënt.

Probeer gratis

Scheiden Online AlimentatieScheiden Online Alimentatie

Samen tot een overeenkomst komen in het belang van het kind

Probeer gratis

Scheiden Echtscheiding OnlineScheiden Echtscheiding Online

Online sinds 2007.
Professionele begeleiding
per email en telefoon.

Probeer gratis


ScheidenOnline. Degelijk én voordelig.

Scheiden via ScheidenOnline kost 549 / 649 / 749 euro per dossier.
Enkel een ouderschapsovereenkomst na samenwonen 449 euro.

Gratis voorbereiding

Uw overeenkomst wordt gegarandeerd aanvaard door de familierechtbank. Meer info.
Honderden tevreden klanten - online dienstverlening sinds 2007.

Leden van de Gezinsbond krijgen 50 euro korting per ScheidenOnline dossier 
Lees meer over het partnership Gezinsbond - Pareto Group

Denkt u er aan om uw scheiding online te regelen?

Zelf een scheidingsovereenkomst of ouderschapsregeling online opmaken kan op voorwaarde dat u samen de wil heeft een akkoord te bereiken, de emotie van het scheiden grotendeels verwerkt is en u beiden evenwichtige 'individuele beslissers' bent. Wij begeleiden u via telefoon en email. Het resultaat wordt verstuurd naar de familierechtbank.
Niet zeker of ScheidenOnline wel iets voor jullie is? Wij helpen u de juiste keuze maken via onze korte ANONIEME CHECKLIST

De prijs van een scheiding

Een van de Eén uitzendingen van ‘Voor hetzelfde geld’ (oktober 2015) ging over de kostprijs van een echtscheiding. Een vechtscheiding via advocaten kost vaak handenvol geld. Maar wat zijn dan de alternatieven? Jan zoekt uit of het goedkoper kan. Ook ScheidenOnline kwam aan bod in de reportage.

 

Hoe scheiden via ScheidenOnline

Ja, op voorwaarde dat u samen de wil heeft een akkoord te bereiken, de emotie van het scheiden grotendeels verwerkt is en u beiden evenwichtige 'individuele beslissers' bent. Weet dat ScheidenOnline u de handvaten aanreikt die u helpen bij het opmaken van de scheidings- en/of ouderschapsovereenkomst, u telefonisch en per email de nodige informatie geeft en uw ScheidingsConsulent (familiaal bemiddelaar), optioneel, aanwezig is bij de gesprekken tussen u beide.

Neen wanneer er relationele spanningen zijn, wanneer het dossier te complex is, wanneer één van de partners zich niet zeker genoeg voelt de besprekingen alleen aan te gaan of wanneer u zich gewoon beter voelt wanneer uw ScheidingsConsulent aanwezig is op al de gesprekken tussen u en uw partner. We verwijzen hier naar de website www.ScheidingsConsulenten.be.

Bij twijfel, doe dan hier de test of contacteer ons.

De opening en proefvoorbereiding van uw dossier via onze diensten is gratis. Pas wanneer u uw dossier wil laten verwerken betaalt u een vergoeding; 449 euro voor een ouderschapsovereenkomst / vanaf 549 euro voor een scheidingsovereenkomst. De exacte prijs in uw situatie kan u vinden op de pagina van het type dossier dat u wenst. Voor meer prijsinfo zie hier.

Een scheidings- of ouderschapsovereenkomst online opmaken kan op voorwaarde dat u samen de wil heeft een akkoord te bereiken, de emotie van het scheiden grotendeels verwerkt is en u beiden evenwichtige 'individuele beslissers' bent. Weet dat ScheidenOnline u leidt bij het opmaken van de scheidingsovereenkomst, u telefonisch en per email de nodige informatie geeft en uw ScheidingsConsulent (familiaal bemiddelaar), optioneel, aanwezig is bij de gesprekken tussen u beide.

Kies welk type overeenkomst u wenst op te maken en lees er meer over:

Opmaak echtscheidingsovereenkomst na huwelijk

Opmaak scheidingsovereenkomst na samenwonen

Opmaak ouderschapsovereenkomst na samenwonen

Wijziging bestaande ouderschapsovereenkomst

ScheidenOnline is een initiatief van de Pareto Group en verzamelt specialisten op het vlak van echtscheiding zoals familiaal bemiddelaars, juristen, notarissen, een fiscalist (gespecialiseerd in personenbelasting), ... .

ScheidenOnline en De ScheidingsConsulenten zijn twee van de vele labels van de Pareto Group.

De ScheidingsConsulenten richt zich op koppels die gaan scheiden en begeleid willen worden door een scheidingsexpert / bemiddelaar. Deze informeert, adviseert, begeleidt en bemiddelt waar nodig. Uw regionale ScheidingsConsulent treft u in het regionale kantoor of bij u thuis. Meer info ...

ScheidenOnline biedt dezelfde dienstverlening (uitgezonderd bemiddeling) maar dan op afstand. Door een doorgedreven informatisering drukt dit de prijs aanzienlijk zonder in te boeten op de kwaliteit.

Voorbereiding.

 • Het voorbereiden van uw dossier doet u op uw eigen tempo.

Na uw bestelling.

 • Na uw bestelling krijgt u gepersonaliseerd advies en informatie via telefoon en email.
 • Wanneer u ons de opdracht geeft, krijgt u binnen de twee werkdagen een proefversie van de overeenkomst toegestuurd; deze kan vervolgens verder aangepast worden tot deze voor 100% aan jullie verwachtingen voldoet.

Het indienen van uw dossier bij de rechtbank.

 • Jullie printen de documenten af en ondertekenen deze;
 • Jullie schrijven 24 euro voor het fonds tweedelijnsbijstand over naar de familierechtbank;
 • Via FOD Financiën volgt na de inschrijving van de echtscheiding nog een afrekening voor een vast rolrecht van 165 euro;
 • Jullie sturen de documenten op naar de rechtbank;
 • U moet niet meer voor de rechtbank verschijnen (wet met ingang dd. 01/09/2018). Let wel, de rechter kan in uitzonderlijke gevallen nog steeds om een persoonlijke verschijning vragen.
 • Ongeveer 3 maand na indiening van uw dossier wordt het vonnis ingeschreven in de Burgerlijke Stand van uw woonplaats. Op dat ogenblik zijn jullie ten aanzien van derden officieel gescheiden.
 • Vaak krijgen we de vraag of bovenstaande procedure sneller kan. Het antwoord is “neen”, de proceduretermijnen zijn namelijk wettelijk vastgelegd;

Uw dossierbeheerder heeft reeds honderden dossiers opgemaakt. U mag dan ook rekenen op een professionele en kundige ondersteuning:

 • De aan u toegewezen dossierbeheerder begeleidt u per email of telefoon;
 • U krijgt toegang tot een online document dat u helpt om akkoorden rond uw scheiding te bereiken / vast te leggen;
 • Algemene informatie (juridische, notariële en fiscale) is inbegrepen;
 • Uw dossierbeheerder schrijft de scheidings- en/of ouderschapsovereenkomst uit zodanig dat deze ingeleverd kunnen worden bij de rechtbank.
 • Optioneel kan uw ScheidingsConsulent ter plaatse komen - zie volgend punt.

U kunt rekenen op een persoonlijke begeleiding door uw dossierbeheerder igv u vastloopt tijdens de besprekingen of dreigt in een conflictsituatie te belanden. Als u er via de telefoon niet uitkomt, kan uw ScheidingsConsulent (familiaal bemiddelaar) persoonlijk aanwezig zijn bij één of meerdere besprekingen tussen u en uw partner. Hiervoor wordt een bijkomende vergoeding gerekend. De vergoeding bedraagt 80€/uur met een minimumvergoeding van 1,5u (120€) die wordt aangerekend. De vergoeding is inclusief alle van toepassing zijnde taksen en BTW.

In de onderstaande gevallen kan u gebruik maken van ScheidenOnline.be. Heeft u samen een onroerend goed dan zal u afhankelijk van uw huwelijksstelsel/contract en en de bestemming van het onroerend goed na de scheiding al dan niet ook een notaris nodig hebben voor een deel van de regeling. 

GEHUWDEN - Echtscheidingsprocedure EOT (Echtscheiding door Onderlinge Toestemming)

U bent gehuwd en wenst samen tot afspraken te komen. De ouderschapsovereenkomst indien u kinderen heeft maakt integraal deel uit van de EOT-overeenkomst en wordt automatisch gehomologeerd.

GEHUWDEN - Echtscheidingsprocedure EOO (Echtscheiding door Onherstelbare Ontwrichting).

Deze procedure wordt in principe door twee advocaten voor de rechtbank gepleit en is van toepassing als jullie samen niet tot afspraken willen komen. Als de wil er wel is maar denkt u niet samen tot afspraken te kunnen komen, probeer dan eerst via bemiddeling een EOT overeenkomst uit te werken. Als u beslist via de EOO procedure te scheiden kunt u alvast uw scheidingsdossier voorbereiden. Dit heeft als voordeel dat u beter geïnformeerd bent en de tijd die uw advocaat spendeert (en dus ook de kostprijs) aanzienlijk vermindert.

SAMENWONENDEN - Homologatie ouderschapsovereenkomst

Een ouderschapsovereenkomst - een nieuwe of een aanpassing van een bestaande - kan onderling opgesteld worden door de ouders. Deze heeft echter geen afdwingbaar karakter. Daarom stellen we, zeker als het jongere kinderen betreft, de homologatieprocedure voor. Meer info hier

Veel gestelde vragen over scheiden

Indien één van jullie een gemeenschappelijk onroerend goed (gezinswoning, tweede woning, grond, ...) wil inkopen, spreken we over een toebedeling. Sinds 1 januari 2015 wordt het registratierecht in het Vlaamse Gewest als volgt berekend:

Huidige waarde woning * 1% - Lees meer over de - verdeeltaks (miserietaks) bij een scheiding

Bijkomend moet u rekenen op ongeveer 1% van de huidige waarde van de woning (notariskost). 

Heeft u een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering? Raadpleeg dan uw maatschappij of uw polis ook de kosten van een Echtscheiding door Onderlinge toestemming dekt (EOT). Sommige polissen voorzien een terugbetaling tot 750 euro per persoon. Van ons krijgt u een factuur die u dan aan uw verzekeringsmaatschappij overhandigt.

Jazeker. Wij bewaren uw gegevens slechts tijdelijk en uw persoonsgegevens worden enkel aan derden doorgegeven wanneer u daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft in het kader van de doorverwijzing van uw dossier naar een professionele dienstverlener. In alle andere gevallen worden uw persoongevevens niet aan derden doorgegeven. De verbinding is beveiligd met een 128 bits SSL encryptie. SSL (Secure Sockets Layer) of SSL-codering is de industriële norm voor een beveiligingsprotocol waarmee gegevens veilig via het Internet kunnen worden verstuurd. SSL biedt gegevensprivacy, gegevensverificatie en briefgeheim. Uw dienstverlener heeft uiteraard ook toegang tot uw gegevens. Deze persoon is gebonden aan zijn/haar 'deontologische code' en de wet op de privacy van persoonsgegevens.

De prijs van uw echtscheidingstraject zal afhangen van een aantal factoren

 • Scheiden via onderlinge toestemming?
 • Gehuwd of samenwonend?
 • Kinderen?
 • Woning te verdelen?
 • Kan er nog gepraat worden?
 • Is er bemiddeling nodig?
 • Wordt het een 'vechtscheiding'?

Hoe beter u zich kan voorbereiden hoe minder u uiteindelijk zal betalen voor uw volledige begeleiding. Open hier uw voorbereidingsdossier en vraag daarna om bijkomend advies aan uw dossierbeheerder of bemiddelaar.

Een veel gestelde vraag met een eenvoudig antwoord:

 • Voor de scheiding op zich heeft u geen notaris nodig.
 • Een eventuele eigendomsoverdracht (één van jullie koopt de woning in) of de woning voor een bepaalde periode in onverdeelheid houden wordt wel via de notaris geregeld. Deze eigendomsoverdracht vindt steeds plaats nadat jullie officieel gescheiden zijn. Indien jullie gehuwd zijn met scheiding van goederen kan dit eventueel reeds eerder gebeuren. Wij coördineren waar nodig uw dossier met een notaris uit ons regionaal netwerk of met uw notaris naar keuze.


De Belgische rechtbanken kunnen ook scheidingsdossiers behandelen van mensen die in het buitenland wonen, die in het buitenland gehuwd zijn en / of als niet-Belgen een scheiding in België aanvragen.

Een Belgische rechtbank kan zich slechts bevoegd verklaren wanneer u voldoet aan één van de volgende voorwaarden. Zo ja, dan kan u in België scheiden.

Volgens art. 42. van de wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht zijn de Belgische rechters bevoegd om zicht uit te spreken over uw scheidingsverzoek wanneer aan één (1) van de voorwaarden is voldaan:

1° in geval van gezamenlijke vordering, een van de echtgenoten bij de instelling van de vordering zijn gewone verblijfplaats in België heeft;

2° de laatste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats van de echtgenoten zich in België bevond, niet meer dan twaalf maanden voorafgaand aan de instelling van de vordering;

3° de echtgenoot die de vordering instelt, bij haar instelling sedert ten minste twaalf maanden zijn gewone verblijfplaats in België heeft; of

4° beide echtgenoten bij de instelling van de vordering Belg zijn.

Wanneer u niet aan één van de bovenstaande voorwaarden voldoet dan adviseren wij dat u wacht met uw scheidingsverzoek voor een Belgische rechtbank tot u kan voldoen aan bv. voorwaarde 3. Wanneer dat niet mogelijk is dan kan u best bij een lokale advocaat in het land waar u verblijft advies inwinnen.

U kan uw scheidingsovereenkomst alvast online voorbereiden.


U woont geen van beiden nog in België:

Wanneer u beiden niet meer in België woont dan kan u enkel in België scheiden wanneer jullie beiden Belg zijn of indien dit niet het geval is, de laatste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats zich niet meer dan twaalf maanden voorafgaand aan het neerleggen van uw scheidingsverzoek bij de rechtbank zich in België bevond.

Ik / mijn partner woont niet meer in België:

Als één van jullie nog in België woont, dan kan u in België scheiden.

Wij wonen beiden nog in België:

Wanneer u in het buitenland gehuwd bent en u beiden nog in België woont, dan kan u samen in België scheiden.

U kunt zowel gebruik maken van onze diensten ScheidingsConsulenten als www.ScheidenOnline.be

Voor de meeste nationaliteiten is dit geen probleem. Weet ook dat u, in tegenstelling tot sommige buurlanden, in België geen advocaat moet inschakelen om te scheiden. U kunt zowel gebruik maken van onze diensten ScheidingsConsulenten als www.ScheidenOnline.be